Görgülü SigortaGörgülü SigortaGörgülü Sigorta
+90 (216) 565 88 35
info@gorgulusigorta.com
Hasanpaşa - Kadıköy / İstanbul
Görgülü SigortaGörgülü SigortaGörgülü Sigorta

Yaşam Terapi Sigortası

Yaşam Terapi Sigortası

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI VE YAŞAM TERAPİ

Sompo Sigorta’dan tamamlayıcı sağlık ve yaşam terapi sigortasını birlikte yaptırdığınızda hem çok uygun fiyatlı olan tamamlayıcı sağlık sigortasını daha da uygun fiyata yaptırabilecek, hem de çok ucuza yaşam terapi sigortasının avantajlarından yararlanacaksınız.

YAŞAM TERAPİ SİGORTASI

Sigorta vadesi için de aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri ile karşılaşılması durumunda, tüm tedavi masrafları tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanırken, ayrıca nasıl kullanılacağının şartı olmaksızın tazminat ödemesi yaparken, zaman kaybetmeden müdahale gereksinimine karşı da ekstra bir güvence sağlar.

Doğru Teminat!

Doğru teminat, gerçek rakamlar!

Hızlı İletişim

Kısa sürede teklfiniz hazır!

Teklif Alın!

Hızlı teklif almak için, aşağıdaki formumuzu doldurabilirsiniz!

Yaşam Terapi sigortası hangi rahatsızlıklara karşı tazminat öder?

Kanser
Böbrek Yetmezliği
Organ Nakli
Körlük
Multiple Sclerosis
Parkinson
Alzheimer
Yanık (3. Derece)
İşitme kaybı

Yaşam Terapi Sigortası ne kadar tazminat öder?

Yaşam Terapi sigortası ile isteğe bağlı olarak, 30.000 TL, 50.000 TL veya 100.000 TL tazminat ödemesi seçeneklerinden biri tercih edilebilir.

Yaşam Terapi sigortası tarafından ödenen tazminatı ne için kullanılabilir?

Yaşam Terapisi tarafından ödenen tazminatın nasıl kullanılacağı ile ilgili bir koşul bulunmamaktadır. Bu tazminatı ister tedaviniz için ekstra bir güvence olarak kullanın, ister bambaşka bir amaçla harcayın ya da kullanın.

Yaşam Terapi sigortası yaptırmak başka ne tür avantajlar sağlar?

Yaşam Terapi sigorta Tamamlayıcı Sağlık sigortası ile birlikte yapıldığında tamamlayıcı sağlık sigortasına daha az para ödersiniz.

  • Sigortalının teminat kapsamındaki “Kanser” teşhisini alması ve tazminatı hak etmesi halinde; Onkoloji Destek Paketi ve İkinci Görüş hizmetinden yararlanılabilecektir.
  • Onkoloji Destek Paketi hizmeti ile Hastaneye Ulaşım, Psikolog Görüşmesi, Diyetisyen Görüşmesi hizmetleri sağlanmaktadır.
  • İkinci Görüş Hizmeti ile konulan kanser tanısı ve uygulanacak tedavi protokolü ile ilgili sigorta şirketinin özel anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşundan ikinci görüş alma hizmetini Sigorta Şirketi organize etmekte ve masraflar sigortalı adına karşılanmaktadır.
  • Ürün kapsamında yapılan tazminat ödemesi ile tedavi giderleri karşılanabilir ya da tedavi sırasında çalışmaya ara vermek zorunda kalınması gibi bir örnekte bu tazminat bedeli istenildiği gibi kullanılabilmektedir.
  • Bu üründe teminat primi; yaşa ve cinsiyete göre değişmemekte ve basit bir sağlık beyanı sorusunun cevabına istinaden, poliçe düzenlenebilmektedir

Yaşam Terapi Sigortasında bekleme süresi var mı?

Yaşam Terapi sigortasında 90 günlük bekleme süresi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklara ilişkin tazminat ödemesi; teminat kapsamı ve uygulama esasları doğrultusunda ayrıca bir bekleme süre uygulanmaksızın yapılmaktadır.

TEHLİKELİ HASTALIKLAR TEMİNAT KAPSAMI

Bu üründe “Teminat kapsamına dahil olan hastalıklar”ın (aşağıda belirtilen hastalıkların) oluşması durumunda, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Yaşam Terapi Sigortası Özel Şartları ve poliçede yazan teminat dahilinde tazminat ödemesi yapılır. Poliçe kapsamında bir hastalık için tazminat ödemesi yapılması halinde, poliçe teminatı sonlanır. Sigorta teminatı sadece sigorta poliçesinde yer alan kişiler ve hastalıklar için geçerli olup, bunun dışındaki kişiler teminattan yararlanamazlar.

1-KANSER

Bu hastalık, hücrelerin kontrol edilemeyen bir şekilde büyüyüp doku içine ve diğer dokulara yayılması ile karakterize edilen habis bir veya birden fazla tümörün varlığı ile tanımlanır. Bu hastalık tanımına aşağıdakiler dahil değildir.

  1. Çok erken döneme özgü, habaset değisiklikleri göstermekle birlikte yayılmacı olmayan tümörler, hücre içinde (in situ) kalıp, yayılma özelliği bulunmayan tümörler ile habis, yayılmacı melanomlar haricindeki tüm cilt kanserleri.
  2. HIV virüsü mevcudiyeti halinde ortaya çıkan tümörler.

2-BÖBREK YETMEZLİĞİ

Böbrek yetmezliğinin son safhasına erişildiği ve her iki böbreğin de fonksiyon yeteneğini geri dönüşümsüz ve tümüyle kaybetmesi sonucu böbrek diyalizi ve böbrek nakli gerektiren durumlardır.

3-ORGAN NAKLİ

Sigortalıya, işlevlerini yitirmesi nedeniyle kalp, karaciğer, akciğer ve pankreas nakli yapılmasıdır. Diğer herhangi bir organ, organların bir kısmı, dokuları veya hücrelerinin nakli ile otoregulasyon sağlayan insülin pompaları yerleşimi ve pankreas islet hücre nakli istisnadır.

4-KÖRLÜK

Ciddi bir hastalık veya bir kaza neticesinde en az bir gözün daimi ve iyileşemeyecek şekilde görme gücünü tamamen kaybetmesi durumudur. Bu durumdaki bir körlüğün uzman bir göz doktoru tarafından hazırlanacak bir rapor ile kanıtlanması gerekir.

5-MULTIPLE SCLEROSIS

Multiple Sclerosis (MS); beyin ve omurilikte demiyelinizasyon ile karakterize olan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Multiple Sclerosis hastalığının, nörolojik bulgu ve belirtilerle ortaya çıkması, nöroloji uzmanı bir doktor içeren bir heyet tarafından (heyet raporu kamu yada üniversite hastanesinden alınması şarttır), manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi vb. modern muayene teknikleriyle hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde teşhis edilmesi gerekir.

6-PARKİNSON

Parkinson hastalığı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı olup temel belirtileri titreme, sertlik ve hareketlerin yavaşlamasıdır. Tazminat bedelinin ödenebilmesi için Nöroloji Uzmanı içeren bir heyetin (heyet raporu kamu ya da üniversite hastanesinden alınması şarttır), hastanın ilaç kullanmaya gereksinimi olan bir Parkinson hastası olduğunu heyet raporu ile belirtmesi gerekir.

7-ALZHEIMER

Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olup, bu teminat içeriğinde tazminatın ödenebilmesi için Nöroloji Uzmanı içeren bir heyetin (heyet raporu kamu yada üniversite hastanesinden alınması şarttır.), hastanın ilaç kullanmaya gereksinimi olan bir Alzheimer hastası olduğunu, Alzheimer Hastalığı tanısı için kullanılan nörolojik muayene, kan testleri, zihinsel testler, beyin görüntülemesi bazı durumlarda ise; EEG, SPECT, lomber ponksiyon v.b. klinik ve laboratuvar testleri dayanağı ile desteklenen bir heyet raporu ile belirtmesi gerekir.

8-YANIK (3.DERECE)

Sıcak temasına bağlı olarak deri ve deri altındaki dokunun tamamına ilaveten tendonlara, sinirlere, kaslara veya kemiklere kadar ilerleyen yanığıdır. Tazminatın ödenebilmesi için; yanık yüzdesinin vücudun en az % 20’sini kapsaması ve bu durumun Genel ya da Plastik Cerrahi Uzmanı içeren bir heyetin, hastanın % 20 ve daha fazla üçüncü derece yanığı olduğunu raporu ile belirtmesi gerekir. Klinikler arası sınıflandırma farkından dolayı bazı cilt-cilt altı yanıkların üçüncü derece olarak zikredilmesi halinde tazminat ödenmez. Yağ dokusu ve adale gruplarının da yanması esastır.

9-İŞİTME KAYBI

Dış ve orta kulakla ilgili hastalıklardan kaynaklanan iletim tipi işitme kaybı, iç kulak, işitme siniri ve beyinle ilgili hastalıklardan kaynaklanan sensörinöral (alım tipi) işitme kaybı ya da işitme yollarının birden fazla bölgesinde hasar bulunmasından kaynaklanan mikst (karışık) işitme kaybını içerir. Tazminatın ödenebilmesi için her iki kulakta işitmenin tamamen kayıp olduğunun BERA testi ve diğer odyolojik tetkiklerle desteklenmesi ve bu durumun Kulak Burun Boğaz Uzmanı içeren bir heyet raporu ile belgelenmesi şarttır.

EK HİZMETLER

Ek hizmetler, ek prim alınmaksızın poliçe kapsamında sunulmaktadır.

Sigortalı teminat kapsamındaki “kanser” teşhisini alması ve tazminatı hak etmesi halinde, Onkoloji Destek Paketi ve İkinci Görüş hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Onkoloji Destek Paketi

Hastaneye Ulaşım: Bir yıl içerisinde 12 kez sigortalının tedavi olduğu hastaneye ve hastaneden evine transferi sağlanacaktır. Bu hizmet sadece İstanbul il sınırları içinde geçerli olup, hizmetten faydalanmak için 0850 2500 757 no.lu telefonun aranması zorunludur.

Psikolog Görüşmesi: Hasta dilediğinde, randevu alıp görüşmeyi gerçekleştirecektir. Sigortalı 12 görüşmeyi yılın herhangi bir döneminde kullanabilecektir. Bu hizmet sadece İstanbul ve Ankara il sınırları içinde geçerli olup, hizmetten faydalanmak için 0850 2500 757 no.lu telefonun aranması zorunludur.

Diyetisyen Görüşmesi: Hasta dilediğinde randevu alıp görüşmeyi gerçekleştirecektir. Sigortalı 6 görüşmeyi, yılın herhangi bir döneminde kullanabilecektir. Bu hizmet sadece İstanbul ve Ankara il sınırları içinde geçerli olup, hizmetten faydalanmak için 0850 2500 757 no.lu telefonun aranması zorunludur.

(*) Hasta, hastaneye kemoterapi, radyoterapi, kontrol, muayene gibi işlemler için 48 saat önceden bilgi vererek, ulaşım destek hizmetini alabilecektir.

İkinci Görüş Hizmeti

Sigortalının konulan kanser tanısı ve uygulanacak tedavi protokolü ile ilgili ikinci görüş alma hizmetini Sigorta Şirketi organize edecek ve masrafları sigortalı adına karşılayacaktır. İkinci görüş hizmeti Sigorta Şirketi’nin hizmetin alındığı tarihteki ikinci görüşle ilgili anlaşmalı sağlık kuruluşlarında sağlanır.

Teklifinizi hazırlayalım.

Sorularınız için;

Bizi Arayın: (0216) 565 88 35